Οι εφαρμογές πάντα εκτελούνται και επιβλέπονται παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα

Ιδιωτικοί χώροι
 • Διαμερίσματα
 • Πολυκατοικίες
 • ΜονοκατοικίεςΕπαγγελματικοί χώροι
 • Εστιατόρια
 • Ζαχαροπλαστεία
 • Κρεοπωλεία
 • Αρτοποιεία
 • Αναψυκτήρια-Καφέ
 • Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 • Ξενοδοχεία
 • Κάμπινγκ
 • Κλινικές
 • Αποθήκες
 • Σκάφη Αναψυχής
Για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος εκδίδεται πιστοποιητικό εφαρμογής και τηρείται πλήρης φάκελος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών και του συστήματος HACCP

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες
Πραγματοποιούνται εφαρμογές σε όλους τους χώρους που απαιτείται αντιμετώπιση και καταστολή παρασίτων υγειονομικής σημασίας αλλά και προληπτική αντιμετώπιση. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι πλήρως εναρμονισμένες με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (Integrated Pest Management), την οδηγία 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συστημάτων πιστοποίησης HACCP και ISO 22000.
Απεντόμωση
Η εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Απεντόμωσης μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ενάντια σε πλήθος αρθροπόδων μεταξύ των οποίων κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψύλλοι, κοριοί, σκορπιοί, ξυλοφάγα, έντομα αποθηκευμένων προϊόντων κ.α.
Οι κυριότερες μέθοδοι είναι     
 • Υπολειμματικός ψεκασμός 
Πραγματοποιείται με ασφαλή και χαμηλής τοξικότητας σκευάσματα.
Εφαρμόζεται ψεκαστήρας χαμηλής πίεσης (2atm). Αποτελεί διαδεδομένη και συνήθη μέθοδο για καταστολή βαδιστικών και ιπτάμενων εντόμων σε κατοικημένους χώρους.

 • Νεφελοψεκασμός
Δημιουργία ψεκαστικού νέφους με την μορφή μικροσταγονιδίων, για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δυσπρόσιτες θέσεις.

 • Gel
Εφαρμογή τροφελκυστικής εντομοκτόνου γέλης (gel). Ιδιαίτερα αποτελεσματική για αντιμετώπιση των κατσαρίδων. Πρακτικά ακίνδυνο για τον άνθρωπο και τα ζώα. Η δραστική ουσία του σκευάσματος μεταφέρεται σταδιακά σε όλη την αποικία των εντόμων, επιφέροντας σταδιακά εξόντωση του πληθυσμού (domino effect). Δεν προϋποθέτει εκκένωση του χώρου. 

 • Υποκαπνισμός
Διαδικασία κατά την οποία διαχέονται στον χώρο βιοκτόνα σε αέρια μορφή. Σκοπός της είναι να γίνει απεντόμωση σε ολόκληρο το χώρο καθώς με τον υποκαπνισμό αφήνονται ελάχιστες επιφάνειες ακάλυπτες. Είναι μια μέθοδος επικίνδυνη, για αυτό πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά μέτρα προστασίας. Προαπαιτεί εκκένωση του χώρου.

 • Χρήση φερομονικών παγίδων σύλληψης
Μέθοδος ανίχνευσης και προσδιορισμού πυκνότητας πληθυσμού εντόμων. Σε χαμηλούς πληθυσμούς μπορεί να λειτουργήσει και κατασταλτικά.

 • Χρήση Ηλεκτρικών εντομοπαγίδων
Μυοκτονία
Η εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Μυοκτονίας μπορεί να θωρακίσει κατοικημένους και επαγγελματικούς χώρους και να καταπολεμήσει αποτελεσματικά ποντικούς και αρουραίους.
Οι εργασίες εναρμονίζονται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πραγματοποιούνται με γνώμονα πάντα την ασφάλεια του πελάτη.
Κατά την εφαρμογή πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εργασίες. 
 • Επιθεώρηση του χώρου
 • Εκτίμηση της προσβολής 
 • Τοποθέτηση τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων σε ειδικούς δολωματικούς σταθμού ασφαλείας
 • Συστηματικός έλεγχος των δολωμάτων 
 • Αξιολόγηση του αποτελέσματος

  Επαγγελματικοί χώροι Παραγωγής και Διαχείρισης τροφίμων
Για επαγγελματικούς χώρους όπου η χρήση τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων είναι απαγορευτική γίνεται χρήση αποτελεσματικών μηχανικών μέσων σύλληψης.
Απολύμανση
Εφαρμόζεται κυρίως σε χώρους όπως σχολεία, νοσοκομεία, γυμναστήρια, ξενοδοχεία, σπίτια, γραφεία, αποθήκες, επεξεργασίας τροφίμων και γενικά σε οποιονδήποτε χώρο με υψηλό μικροβιακό φορτίο. Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά. 

Εξουδετερώνει ταχύτατα ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών:

 • Βακτήρια: M.R.S.A, Escherichia spp, Campylobacter, Escherichia coli 0157, Εντερόκοκκο, Leptosperia, Listeria, Salmonella Pseudomonas spp κτλ
 • Μυκοβακτηρίδια
 • Μύκητες: Αspergilus, Candida κτλ
 • Σπόροι: Bacillus, Clostridium
 • Ιοί: HIV, HBV, έρπης, πολιομυελίτιδα, SARS, Γρίπη πουλερικών, Ιοί γρίπης και ηπατίτιδας

Τα απολυμαντικά σκευάσματα είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, και η εφαρμογή τους ακολουθεί την Κοινοτική Νομοθεσία (Οδηγία 98/8 ΕΚ) και την Εθνική Νομοθεσία (Π.Δ. 205/2001).
Ειδικές εφαρμογές
 • Απώθησης φιδιών

Η απώθηση των φιδιών γίνεται με την χρήση ειδικών απωθητικών σκευασμάτων. Τα σκευάσματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατά την εφαρμογή τους δημιουργούμε μια ζώνη περιμετρικά του χώρου που θέλουμε να προστατεύσουμε. Εφαρμογές πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους και έχουν προληπτική και κατασταλτική δράση.