ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των απεντομώσεων, μυοκτονιών, απολυμάνσεων, καθώς και στα δημόσια έργα πρασίνου Α1 τάξης, με έδρα στη Θεσσαλονίκη. 
Διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου αναγγελίας 7489-6/7/2012 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και εργοληπτικό πτυχίο Α1 Τάξης Έργων Πρασίνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Ιδρύθηκε από την Δαμασκηνού Ι. Χριστίνα, απόφοιτο της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην Φυτοπροστασία και την Αγροτική Οικονομία και κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου στις Επιστήμες Φυτοπροστασίας με ειδίκευση στην Εντομολογία.
Κατά τις εφαρμογές πραγματοποιείται ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων με στόχο τη συνολική και αποτελεσματικότερη διαχείριση του προβλήματος, με τον μικρότερο περιβαλλοντικό κίνδυνο αλλά και με έμφαση στην ελάχιστη δυνατή έκθεση σε βιοκτόνα σκευάσματα.


Το αστικό περιβάλλον καθιστά τις υπηρεσίες που παρέχουμε ιδιαίτερα χρήσιμες και αναγκαίες. Είμαστε στην διάθεση σας για να αξιολογήσουμε και να επιλύσουμε δισεπίλυτα προβλήματα απεντομώσεων, μυοκτονιών και απολυμάνσεων. Η ταχύτατη εξυπηρέτηση, σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές μπορούν να διασφαλίσουν μια πετυχημένη μελλοντική συνεργασία μας.
Τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.